skip to Main Content

HUMAN CENTRIC LIGHT

Človeku prilagojena svetloba.

HCL sistem je je ambientalno svetlobni sistem, ki je bil ustvarjen upoštevajoč več faktorjev, kvaliteto vida, čustvene in biološke potrebe ljudi in z namenom zmanjšanja energijskih izgub. Je vrhunec LED tehnologije, ki nam omogoča
spremembo barvne temperature po Plankcovi krivulji od 2.700K do 6.500K, torej od tople do hladne svetlobe.

Novo tehnologijo lahko uporabimo v izobraževalnih ustanovah (šolah, inštitutih,…) prodajnih objektih (trgovine, pisarne,…), tovarne, zdravstvene ustanove (bolnice, domovi za ostarele,…), rezidenčnih objektih in prav tako na lokacijah, kjer je zaradi geografske lege pomankanje naravne svetlobe.

SVETLOBA KOT VIR ZDRAVEGA IN DOBREGA POČUTJA

Dinamičnost svetlobe v sistemu HCL nam poenoti karakteristike sončne svetlobe, vezane na geografsko lokacijo objekta. S spreminjanjem svetlobnega toka, barve svetlobe in jakosti svetlobe prilagodimo umetno svetlobo letnemu času in uri v dnevu in na ta način reproduciramo naravni ritem svetlobe, ter ga prinesemo v umetno okolje kar je veliki doprinos dobremu počutju in zdravju posameznika.

Znanstvene raziskave nakazujejo, da svetloba producirana skozi HCL sistem pomaga pri reguliranju bioritma, izboljša splošno počutje, pomaga pri fokusu in koncentraciji, omeji oz. zmanjša razvijanje nekaterih bolezni in poveča človeško učinkovitost.

Osnovano na vprašanjih o delovnih urah in barvni temperaturi svetlobe, idealna svetlobna funkcija se določi glede na posameznikove potrebe.

Barvna temperature svetlobe se nato spreminja skladno z osebnimi usmeritvami z željo po podpori bioritmu.

RITEM DNEVNEGA SVETLOBNEGA CIKLA

Dnevni cikel svetlobe aplicira podporo, dnevno – nočnemu ritmu s simulacijo svetlobnega cikla v prostorih oz. področjih, kjer ni naravne svetlobe z namenom izboljšanja dobrega počutja.

Spreminjanje barvne temperature svetlobe svetila med hladno in toplo belo svetlobo sovpada in je odvisna od aktivnosti, ki se v prostoru izvajajo skozi dan.
Upoštevajoč naravni bioritem se nivo zavzetosti in motivacije za delo skozi dan spreminja.
Aktivacija melanopsina skozi dnevni svetlobni cikel nam poviša pozornost, preprečuje utrujenost to dosežemo z dodatkom hladne bele svetlobe v pravem trenutku, nasproti temu pa lahko z toplo svetlobo dosežemo sprostitev in ugodno razpoloženje, s temi postopki povišamo učinkovitost in produktivnost.

Back To Top