Gimnazija Poljane

leto projekta
2015

lokacija
LJUBLJANA
SLOVENIJA

arhitektura
SVET VMES

tip osvetlitve
SPLOŠNA OSVETLITEV