Moderna galerija

leto projekta
2009

lokacija
LJUBLJANA
SLOVENIJA

tip osvetlitve
SPLOŠNA OSVETLITEV
ZUNANJA OSVETLITEV