#hattrick

PLEČNIKOVA ODLIČJA 2022

Sinoči so bile podeljene letošnje Plečnikove nagrade. Tokrat že 50-te po vrsti. Zato smo še toliko bolj počaščeni, da lahko skupaj z arhitekti tudi sami praznujemo svojevrsten mejnik. Soustvarjali smo svetlobo za vse tri nagrajene arhitekturne projekte.

V ponedeljek, 23. maja, so bila v Narodni galeriji v Ljubljani že petdesetič po vrsti podeljena Plečnikova odličja – najvišja Slovenska priznanja za dosežke v arhitekturi, krajinski arhitekturi in oblikovanju interierja. Plečnikovi medalji za aktualno arhitekturno realizacijo sta prejela arhitekturna biroja Dekleva Gregorič – za stanovanjsko sosesko Brdo 2 in Scapelab – za prenovo ljubljanske Cukrarne, najvišje Plečnikovo priznanje pa je žirija prisodila biroju Bevk Perović arhitekti, za projekt prenove Neue galerie und Kasematten / Neue Bastei, v Avstrijskem Wiener Neustadt-u.

PLEČNIKOVA NAGRADA 2022 – Bevk Perović arhitekti

Neue Galerie Und Kasematten / Neue Bastei, Wiener Neustadt

Žirija Plečnikovega sklada, je o projektu med drugim zapisala: “Prostorske kvalitete po mnenju žirije projekt uvrščajo med ene izmed najboljših arhitekturnih realizacij slovenskih arhitektov, ki se ukvarjajo s temo prenove in revitalizacije arhitekturnih spomenikov. To je arhitektura, ki na spoštljiv način vzpostavi dialog z obstoječimi historičnimi strukturami, hkrati pa se ne boji uporabe novih materialov, konstrukcij in drugih sredstev, ki nekdaj zapuščenim zidovom zagotovijo novo življenje. Prav slednje je tisto, kar je največja odlika projekta avtorjev Matije Bevka, Vase J. Perovića in Johannesa Paara. Prostor v stavbi in okoli nje je namreč v manj kot treh letih postal eden izmed najbolj obiskanih in priljubljenih urbanih prostorov mesta. Trenutek, ko stavba začne živeti lastno življenje, ko se lik arhitekta umakne v ozadje, je tudi trenutek, ko dobi neko arhitekturno delo potencial, da začne samoumevno služiti ljudem, ki uporabljajo ta prostor. “

PLEČNIKOVA MEDALJA 2022 – Scapelab

Cukrarna

Žirija Plečnikovega sklada, je o projektu med drugim zapisala: “Avtorji si za osnovno pripoved svojega pristopa k novi, drugačni uporabi obstoječe strukture izberejo dejstvo, da pred njimi stoji naloga – umestiti program, ki je povsem drugačnega značaja, kot je bil tisti ob njenem nastanku. In ta cilj jim posvečuje gesto, ki prvotno strukturo zgradbe povsem zanika. V celovito izpraznjen prostor celotnega volumna zgradbe, kjer obdržijo zgolj lupino, ojačeno z novo nosilno armiranobetonsko konstrukcijo, ki sledi fasadnemu ritmu originalnih odprtin fasade, avtorji dosledno svobodno umeščajo novo vsebino: povsem prosto pritličje, ki ga v različne programe spretno rahlo razmejuje edina vertikala stopnišča in dvigala. S tem avtorji vzpostavljajo resnično veličasten urbani parter, ki je tako razširjen v interier! Ta prostor se v centralnem delu zgradbe vzpne do nivoja strehe in obiskovalcu dopušča uživanje izvotljenega volumna zgradbe, kar ustvarja močan uvodni akord dogajanju, ki ga pričakuje v tako namenski zgradbi. /…/ A v projektu za ponovno uporabo zgradbe Cukrarna biroja Scapelab je treba videti predvsem za naše razmere povsem novo smelost in suvereno izpeljan zamah, ki mu v avtentičnosti sporočila ne najdemo primere v naši arhitekturni produkciji. Zato se je komisija odločila delo odlikovati s Plečnikovo medaljo.”

PLEČNIKOVA MEDALJA 2022 – Dekleva Gregorič

Soseska Brdo 2

Žirija Plečnikovega sklada, je o projektu med drugim zapisala: “Ena izmed največjih sodobnih sosesk v Sloveniji s skoraj 500 neprofitnimi najemniškimi stanovanji, za skoraj 1500 novih stanovalcev, predstavlja pomemben korak v naši sodobni gradnji bivalnih okolij. /…/ . Uspešno skrb in lepo pripoved je komisija videla tudi pri oblikovanju fasadnega ovoja: v barvah rahlo variiran keramični ovoj aludira na tukajšnji nekdanji glinokop, objektom pa bistveno povečuje trajnost. Tako ustvarjeni pogoji identifikacije stanovalcev s posameznim stanovanjskim objektom namreč izjemno pripomore h kvalitetnemu in odgovornemu načinu uporabe teh objektov in prostorov, kar zadeva tudi vprašanja vzdrževanja. Tudi pri izboru posameznih tipologij stanovanjskih objektov, ki znotraj zazidave variirajo po velikosti in notranji organizaciji, je komisija videla poseben doprinos načrtovanja: različne velikosti stanovanjskih enot so zastopane v vsakem objektu, kar zagotavlja socialne raznolikosti znotraj posameznih skupnosti. /…/ Komisija prepoznava projekt Brdo 2 kot izredno pomemben doprinos k načrtovanju kvalitetne kolektivne stanovanjske gradnje in je delu prisodila Plečnikovo medaljo.”