Tehnološko središče ELES

PLEČNIKOVA NAGRADA 2019

Tehnološko središče Eles (1. faza) v Beričevem pri Ljubljani, arhitektov Marka Studna, Borisa Matića in Jerneja Šipoša je vrhunska sinteza industrijske robustnosti in preciznega inženiringa. Ponosni smo, da smo jih lahko podprli z osvetlitvijo projekta.

Oblikovati svetlobo za stavbo, ki je (vsaj na simbolni ravni) vir vse luči, s katero delamo v vsakdanji praksi – upravno stavbo sistemskega operaterja električnega omreža Slovenije ELES, je verjetno sanjski projekt za vsakega oblikovalca svetlobe. Uresničitev teh sanj bi marsikoga zapeljala v past, kje bi poizkusil pokazati vse svoje znanje in spretnost na pretirano živopisan način, a v tem primeru, je končni rezultat ravno nasproten. Da bi poudarili strogo, skoraj utilitarno arhitekturo, s katero se je biro Scapelab poklonil industrijski arhitekturi preteklosti, je umetna svetloba oblikovana enako preprosto, nevsiljivo in čisto. Viri svetlobe so pretežno skriti očem, kjer pa so vidni, se skladajo z materiali in oblikami, ki so jih izbrali arhitekti in ohranjajo značaj prostora in zgradbe kot celote.

Foto: Miran Kambič